Симеоновско шосе 36Б

На ниво -1 от жилищната сграда на бул. „Симеоновско шосе“ 36Б в град София са разположени осем мази и склад за магазина, който се намира на партерния етаж.