Цени

Проф. Кръстьо Мирски 3

ЦЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ ТИП 5
Ниво Кота ОБЕКТ F1 ЗП кв.м. Склад мазе кв.м Ид. ч. от об.ч. на сградата кв.м ОБЩО
кв.м.
Цена с ДДС € Цена с ДДС лева
4
+ 17,50
Апартамент № 11-5A 360.4 5.9 46.92 413.22 971 400 € 1 903 944 лв.
6
+ 23,54
Апартамент № 17-5A 360.4 5.8 46.89 413.09 1 058 400 € 2 074 464 лв.
7
+ 26,56
Апартамент № 20-5A 360.4 6.4 46.92 413.72 1 088 400 € 2 133 264 лв.
8
+ 29,58
Апартамент № 23-5A 360.4 5.5 46.88 412.78 1 116 000 € 2 187 360 лв.
9 +32,60 Апартамент № 27 82.4 2 13.64 98.04 311 520 € 610 579 лв.
11 +35,64 Апартамент № 31 153.2 3.8 23.88 180.88 879 360 € 1 723 546 лв.
ЦЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ ТИП 3
Ниво Кота ОБЕКТ F1 ЗП кв.м. Склад мазе кв.м Ид. ч. от об.ч. на сградата кв.м ОБЩО
кв.м.
Цена с ДДС € Цена с ДДС лева
3
+ 14,48
Апартамент № 8-3B 218.37 4.2 35.43 258 576 700 € 1 130 332 лв.
4
+ 17,50
Апартамент № 11-3B 218.37 3.8 35.41 257.58 604 200 € 1 184 232 лв.
4 Апартамент № 12-3A 132.3 2.1 21.22 155.62 367 300 € 719 908 лв.
6
+ 23,54
Апартамент № 17-3B 218.37 3.9 35.4 257.67 657 400 € 1 288 504 лв.
6 Апартамент № 19-3A 132.3 1.9 21.22 155.42 398 500 € 781 060 лв.
7
+ 26,56
Апартамент № 20-3B 218.37 4.3 35.43 258.1 674 300 € 1 321 628 лв.
7 Апартамент № 22-3A 132.3 2.1 21.23 155.63 414 000 € 811 440 лв.
8
+ 29,58
Апартамент № 23-3B 218.37 3.6 35.39 257.36 690 000 € 1 352 400 лв.
8 Апартамент № 25-3A 132.3 1.9 21.22 155.42 426 000 € 834 960 лв.
9 +32,60 Апартамент № 27 82.4 2 13.64 98.04 311 500 € 610 540 лв.
11 +35,64 Апартамент № 31 153.2 3.8 23.88 180.88 879 360 €

1 723 546 лв.

ЦЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ ТИП 2
Ниво Кота ОБЕКТ F1 ЗП кв.м. Склад мазе кв.м Ид. ч. от об.ч. на сградата кв.м ОБЩО
кв.м.
Цена с ДДС € Цена с ДДС лева
4
+ 17,50
Апартамент № 11-2B 108.57 2.1 17.27 127.94 297 300 € 582 708 лв.
4 Апартамент № 12-2A 242.1 3.8 39.36 285.26 674 100 € 1 321 236 лв.
6
+ 23,54
Апартамент № 17-2B 108.57 1.9 17.26 127.73 322 200 € 631 512 лв.
6 Апартамент № 18-2A 242.1 3.9 39.36 285.36 733 700 € 1 438 052 лв.
7
+ 26,56
Апартамент № 20-2B 108.57 2.1 17.27 127.94 332 900 € 652 484 лв.
7 Апартамент № 21-2A 242.1 4.3 39.39 285.79 755 400 € 1 480 584 лв.
8
+ 29,58
Апартамент № 23-2B 108.57 1.7 17.25 127.52 337 000 € 660 520 лв.
8 Апартамент № 24-2A 242.1 3.8 39.36 285.26 779 300 € 1 527 428 лв.
9 +32,60 Апартамент № 27 82.4 2 13.64 98.04 311 500 € 610 540 лв.
11 +35,64 Апартамент № 31 153.2 3.8 23.88 180.88 879 360 € 1 723 546 лв.
ЦЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ ТИП 1
Ниво Кота ОБЕКТ F1 ЗП кв.м. Склад мазе кв.м Ид.ч. от об.ч. на сградата кв.м ОБЩО
кв.м.
Цена с ДДС € Цена с ДДС лева
1 Апартамент № 3 132.3 2.1 21.23 155.63 336 900 € 660 324 лв.
1 Ателие № 4 53.8 1.9 8.51 64.21 149 000 € 292 040 лв.
2 Апартамент № 7 132.3 2.3 21.24 155.84 346 600 € 679 336 лв.
3
+ 14,48
Апартамент № 8 108.57 2.1 17.27 127.94 282 000 € 552 720 лв.
3 Апартамент № 9 109.8 2.1 18.16 130.06 294 500 € 577 220 лв.
4
+ 17,50
Апартамент № 11 108.57 2.1 17.27 127.94 297 300 € 582 708 лв.
4 Апартамент № 12 109.8 1.9 18.14 129.84 306 900 € 601 524 лв.
4 Апартамент № 13 132.3 1.9 21.22 155.42 367 300 € 719 908 лв.
5 Апартамент № 15 109.8 2 17.27 129.85 317 200 € 621 712 лв.
5 Апартамент № 16 132.3 2 21.22 155.52 383 600 € 751 856 лв.
6
+ 23,54
Апартамент № 17 108.57 1.9 17.26 127.73 322 200 € 631 512 лв.
6 Апартамент № 18 109.8 1.9 18.14 129.84 335 200 € 656 992 лв.
6 Апартамент № 19 132.3 2 21.22 155.52 398 500 € 781 060 лв.
7
+ 26,56
Апартамент № 20 108.57 2.1 17.27 127.94 332 900 € 652 484 лв.
7 Апартамент № 21 109.8 2.3 18.16 130.26 341 500 € 669 340 лв.
7 Апартамент № 22 132.3 2 21.23 155.53 413 900 € 811 244 лв.
8
+ 29,58
Апартамент № 23 108.57 1.7 17.25 127.52 336 800 € 660 128 лв.
8 Апартамент № 24 109.8 1.9 18.14 129.84 353 300 € 692 468 лв.
8 Апартамент № 25 132.3 1.9 21.22 155.42 426 000 € 834 960 лв.
9 +32,60 Апартамент № 27 82.4 2 13.64 98.04 311 500 € 610 540 лв.
11 +35,64 Апартамент № 31 153.2 3.8 23.88 180.88 879 360 € 1 723 546 лв.
Ниво –1
Ниво Съдържание F1 ЗП кв.м. ид. ч. от общ. ч. на сградата F3
кв.м.
ОБЩО
кв.м.
Цена с ДДС € Цена с ДДС лв.
-1 Гараж № 3 17.5 1.779 22 40.44 59 200 € 116 032 лв.
-1 Гараж № 4 18.3 1.861 23.02 42.33 63 800 € 125 048 лв.
-1 Гараж № 5 16.5 1.678 20.75 38.27 57 700 € 113 092 лв.
-1 Гараж № 11 и 12 (двоен) 40 4.067 50.06 92.45 138 000 € 270 480 лв.
-1 Гараж № 13 и 14 (двоен) 37.6 3.824 49.3 86.91 129 800 € 254 408 лв.
-1 Гараж № 15 18.4 1.87 23.13 44.31 68 000 € 133 280 лв.
-1 Гараж № 16 29.5 2.998 37.08 69.15 106 200 € 208 152 лв.
-1 Гараж 17 (за мотори) 14.3 1.453 17.97 33.74 45 600 € 89 376 лв.
-1 Гараж 18 (за мотори) 14 1.422 17.59 33.33 45 000 € 88 200 лв.
-1 Гараж 19 (за мотори) 15.1 1.534 18.97 35.57 48 100 € 94 276 лв.
-1 Гараж № 20 16.6 1.688 20.88 38.48 52 000 € 101 920 лв.
-1 Гараж № 21 17.6 1.79 22.14 40.44 57 500 € 112 700 лв.
-1 Гараж № 22 15.5 1.576 19.49 35.16 50 000 € 98 000 лв.
-1 Гараж № 25 22.4 2.278 28.17 50.57 79 100 € 155 036 лв.
-1 Гараж № 26 20.2 2.054 25.4 45.60 71 300 € 139 748 лв.
Ниво –2
Ниво Съдържание F1 ЗП кв.м. ид. ч. от общ. ч. на сградата Ид.ч.  от общи ч.  кв.м.  ОБЩО
кв.м.
Цена с ДДС € Цена с ДДС лв.
-2 Гараж № 4 18.3 1.861 23.02 42.41 60 300 € 118 188 лв.
-2 Гараж № 5 16.5 1.678 20.75 38.30 54 500 € 106 820 лв.
-2 Гараж № 6 16.3 1.657 20.49 37.92 53 900 € 105 644 лв.
-2 Гараж № 7 15.4 1.566 19.37 35.85 50 000 € 98 000 лв.
-2 Гараж (ПМ) № 8 16 1.627 20.12 37.25 49 300 € 96 628 лв.
-2 Гараж № 14 и 15 (двоен) 37.6 3.824 47.3 87.08 117 600 € 230 496 лв.
-2 Гараж № 16 18.4 1.871 23.14 44.32 59 900 € 117 404 лв.
-2 Гараж № 17 29.5 2.999 37.09 69.12 93 400 € 183 064 лв.
-2 Гараж 18 (за мотори) 14.3 1.454 17.98 33.52 38 100 € 74 676 лв.
-2 Гараж 19 (за мотори) 14 1.423 17.6 33.10 37 700 € 73 892 лв.
-2 Гараж 20 (за мотори) 15.1 1.535 18.98 35.44 40 300 € 78 988 лв.
-2 Гараж 21 (за мотори) 16.6 1.688 20.88 38.68 44 000 € 86 240 лв.
-2 Гараж № 22 17.6 1.79 22.14 40.21 51 500 € 100 940 лв.
-2 Гараж № 23 15.5 1.576 19.49 34.69 44 400 € 87 024 лв.
-2 Гараж № 26 и 27 (двоен) 36.4 3.701 45.77 89.94 117 700 € 230 692 лв.
-2 Гараж № 28 22.4 2.278 28.17 50.57 74 100 € 145 236 лв.
-2 Гараж № 29 20.2 2.054 25.4 45.60 67 400 € 132 104 лв.

Симеоновско шосе 36Б

Етаж Вид и номер на имота Тип ЧЗП кв.м. Общо кв.м. Продажна цена € Продажна цена лв.
П Магазин1 120,60 139,02 99 100,00 € 194 236 лв.
П Офис1 68,60 79,08 83 300,00 € 163 268 лв.
Г11 19,80 22,82 12 600,00 € 24 696 лв.
       
         

Цар Симеон 202

Етаж Вид и номер на имота Тип ЧЗП кв.м. Общо кв.м. Продажна цена €
Продажна цена лв.
-2 Паркомясто 10   27,15 11 100,00 € 21 756 лв.
-2 Паркомясто 11     22,49 9 200,00 € 18 032 лв.