Цени

Проф. Кръстьо Мирски 3

ЦЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ ТИП 5
Ниво Кота ОБЕКТ F1 ЗП кв.м. Склад мазе кв.м Ид. ч. от об.ч. на сградата кв.м ОБЩО
кв.м.
Цена € Цена лева
1
+ 8,44
Апартамент № 1-2B 133.3 3.9 21.68 158.88 266 200 € 521 752 лв.
1 Апартамент № 3-2A 132.3 2.1 21.23 155.63 260 300 € 510 188 лв.
2
+ 11,46
Апартамент № 5-5A 360.4 6.2 46.92 413.52 705 300 € 1 382 388 лв.
3
+ 14,48
Апартамент № 8-5A 360.4 6.3 46.92 413.62 720 200 € 1 411 592 лв.
4
+ 17,50
Апартамент № 11-5A 360.4 5.9 46.92 413.22 753 200 € 1 476 272 лв.
5
+ 20,52
Апартамент № 14-5A 360.4 5.9 46.91 413.21 779 700 € 1 528 212 лв.
6
+ 23,54
Апартамент № 17-5A 360.4 5.8 46.89 413.09 820 700 € 1 608 572 лв.
7
+ 26,56
Апартамент № 20-5A 360.4 6.4 46.92 413.72 843 900 € 1 654 044 лв.
8
+ 29,58
Апартамент № 23-5A 360.4 5.5 46.88 412.78 865 400 € 1 696 184 лв.
9 +32,60 Апартамент № 27 82.4 2 13.64 98.04 241 600 € 473 536 лв.
11 +35,64 Апартамент № 31 153.2 3.8 23.88 180.88 643 500 € 1 261 260 лв.
ЦЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ ТИП 4
Ниво Кота ОБЕКТ F1 ЗП кв.м. Склад мазе кв.м Ид. ч. от об.ч. на сградата кв.м ОБЩО
кв.м.
Цена € Цена лева
1
+ 8,44
Апартамент № 1-2B 133.3 3.9 21.68 158.88 264 500 € 518 420 лв.
1 Апартамент № 3-2A 132.3 2.1 21.23 155.63 262 000 € 513 520 лв.
2
+ 11,46
Апартамент № 5-4B 163.1 1.9 25.93 190.93 323 000 € 633 080 лв.
2 Апартамент № 7-4A 187.6 4.3 30.73 222.63 382 300 € 749 308 лв.
3
+ 14,48
Апартамент № 8-4B 163.1 2.1 25.93 191.13 330 800 € 648 368 лв.
3 Апартамент № 9-4A 187.6 4.2 30.73 222.53

389 400 €

763 224 лв.
4
+ 17,50
Апартамент № 11-4B 163.1 2.1 25.93 191.13 346 500 €

679 140 лв.

4 Апартамент № 12-4A 187.6 3.8 30.73 222.13 406 700 € 797 132 лв.
5
+ 20,52
Апартамент № 14-4B 163.1 2 25.93 191.03 356 600 € 698 936 лв.
5 Апартамент № 16-4A 187.6 3.9 30.73 222.23 423 700 € 830 452 лв.
6
+ 23,54
Апартамент № 17-4B 163.1 1.9 25.93 190.93 376 300 € 737 548 лв.
6 Апартамент № 19-4A 187.6 3.9 30.73 222.23 443 800 € 869 848 лв.
7
+ 26,56
Апартамент № 20-4B 163.1 2.1 25.93 191.13 385 900 € 756 364 лв.
7 Апартамент № 22-4A 187.6 4.3 30.73 222.63 458 000 € 897 680 лв.
8
+ 29,58
Апартамент № 23-4B 163.09 1.7 25.9 190.69 396 700 € 777 532 лв.
8 Апартамент № 25-4A 187.5 3.8 29.89 221.19 468 700 € 918 652 лв.
9 +32,60 Апартамент № 27 82.4 2 13.64 98.04 241 600 € 473 536 лв.
11 +35,64 Апартамент № 31 153.2 3.8 23.88 180.88 643 500 € 1 261 260 лв.
ЦЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ ТИП 3
Ниво Кота ОБЕКТ F1 ЗП кв.м. Склад мазе кв.м Ид. ч. от об.ч. на сградата кв.м ОБЩО
кв.м.
Цена € Цена лева
1
+ 8,44
Апартамент № 1-2B 133.3 3.9 21.68 158.88 265 300 € 519 988 лв.
1 Апартамент № 3-2A 132.3 2.1 21.23 155.63 261 200 € 511 952 лв.
2
+ 11,46
Апартамент № 5-3B 218.37 3.9 35.41 257.68 436 500 € 855 540 лв.
2 Апартамент № 7-3A 132.3 2.3 21.24 155.84 268 800 € 526 848 лв.
3
+ 14,48
Апартамент № 8-3B 218.37 4.2 35.43 258 447 000 € 876 120 лв.
3 Апартамент № 09-3A 132.3 2.1 21.23 155.63 273 200 € 535 472 лв.
4
+ 17,50
Апартамент № 11-3B 218.37 3.8 35.41 257.58 468 400 € 918 064 лв.
4 Апартамент № 12-3A 132.3 2.1 21.22 155.62 284 800 € 558 208 лв.
5
+ 20,52
Апартамент № 14-3B 218.37 3.9 35.42 257.69 484 200 € 949 032 лв.
5 Апартамент № 16-3A 132.3 2 21.22 155.52 297 500 € 583 100 лв.
6
+ 23,54
Апартамент № 17-3B 218.37 3.9 35.4 257.67 509 700 € 999 012 лв.
6 Апартамент № 19-3A 132.3 1.9 21.22 155.42 309 000 € 605 640 лв.
7
+ 26,56
Апартамент № 20-3B 218.37 4.3 35.43 258.1 522 900 € 1024 884 лв.
7 Апартамент № 22-3A 132.3 2.1 21.23 155.63 321 000 € 629 160 лв.
8
+ 29,58
Апартамент № 23-3B 218.37 3.6 35.39 257.36 535 100 € 1048 796 лв.
8 Апартамент № 25-3A 132.3 1.9 21.22 155.42 330 300 € 647 388 лв.
9 +32,60 Апартамент № 27 82.4 2 13.64 98.04 241 600 € 473 536 лв.
11 +35,64 Апартамент № 31 153.2 3.8 23.88 180.88 643 500 € 1 261 260 лв.
ЦЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ ТИП 2
Ниво Кота ОБЕКТ F1 ЗП кв.м. Склад мазе кв.м Ид. ч. от об.ч. на сградата кв.м ОБЩО
кв.м.
Цена € Цена лева
1
+ 8,44
Апартамент № 1-2B 133.3 3.9 21.68 158.88 266 200 € 521 752 лв.
1 Апартамент № 3-2A 132.3 2.1 21.23 155.63 260 300 € 510 188 лв.
2
+ 11,46
Апартамент № 5-2B 108.57 1.9 17.26 127.73 214 400 € 420 224 лв.
2 Апартамент № 6-2A 242.1 4.3 39.39 285.79 488 900 € 958 244 лв.
3
+ 14,48
Апартамент № 8-2B 108.57 2.1 17.27 127.94 218 700 € 428 652 лв.
3 Апартамент № 9-2A 242.1 4.2 39.39 285.69 503 500 € 986 860 лв.
4
+ 17,50
Апартамент № 11-2B 108.57 2.1 17.27 127.94 230 500 € 451 780 лв.
4 Апартамент № 12-2A 242.1 3.8 39.36 285.26 522 700 € 1024 492 лв.
5
+ 20,52
Апартамент № 14-2B 108.57 2 17.27 127.84 238 200 € 466 872 лв.
5 Апартамент № 15-2A 242.1 3.9 39.37 285.37 543 500 € 1 065 260 лв.
6
+ 23,54
Апартамент № 17-2B 108.57 1.9 17.26 127.73 249 800 € 489 608 лв.
6 Апартамент № 18-2A 242.1 3.9 39.36 285.36 568 900 € 1 115 044 лв.
7
+ 26,56
Апартамент № 20-2B 108.57 2.1 17.27 127.94 258 100 € 505 876 лв.
7 Апартамент № 21-2A 242.1 4.3 39.39 285.79 585 800 € 1 148 168 лв.
8
+ 29,58
Апартамент № 23-2B 108.57 1.7 17.25 127.52 261 200 € 511 952 лв.
8 Апартамент № 24-2A 242.1 3.8 39.36 285.26 604 200 € 1 184 232 лв.
9 +32,60 Апартамент № 27 82.4 2 13.64 98.04 241 600 € 473 536 лв.
11 +35,64 Апартамент № 31 153.2 3.8 23.88 180.88 643 500 € 1 261 260 лв.
ЦЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ ТИП 1
Ниво Кота ОБЕКТ F1 ЗП кв.м. Склад мазе кв.м Ид.ч. от об.ч. на сградата кв.м ОБЩО
кв.м.
Цена € Цена лева
1
+ 8,44
Апартамент № 1 79.5 2 13.17 94.67 157 500 € 308 700 лв.
1 Апартамент № 3 132.3 2.1 21.23 155.63 261 200 € 511 952 лв.
1 Ателие № 4 53.8 1.9 8.51 64.21 107 800 € 211 288 лв.
2
+ 11,46
Апартамент № 5 108.57 1.9 17.26 127.73 214 400 € 420 224 лв.
2 Апартамент № 6 109.8 2 18.15 129.95 222 100 € 435 316 лв.
2 Апартамент № 7 132.3 2.3 21.24 155.84 268 800 € 526 848 лв.
3
+ 14,48
Апартамент № 8 108.57 2.1 17.27 127.94 218 700 € 428 652 лв.
3 Апартамент № 9 109.8 2.1 18.16 130.06 228 300 € 447 468 лв.
3 Апартамент № 10 132.3 2.1 21.23 155.63 273 200 € 535 472 лв.
4
+ 17,50
Апартамент № 11 108.57 2.1 17.27 127.94 230 500 € 451 780 лв.
4 Апартамент № 12 109.8 1.9 18.14 129.84 237 900 € 466 284 лв.
4 Апартамент № 13 132.3 1.9 21.22 155.42 284 800 € 558 208 лв.
5
+ 20,52
Апартамент № 14 108.57 2 17.27 127.84 238 200 € 466 872 лв.
5 Апартамент № 15 109.8 1.9 18.15 129.85 246 000 € 482 160 лв.
5 Апартамент № 16 132.3 2 21.22 155.52 297 500 € 583 100 лв.
6
+ 23,54
Апартамент № 17 108.57 1.9 17.26 127.73 249 800 € 489 608 лв.
6 Апартамент № 18 109.8 1.9 18.14 129.84 259 900 € 509 404 лв.
6 Апартамент № 19 132.3 2 21.22 155.52 309 000 € 605 640 лв.
7
+ 26,56
Апартамент № 20 108.57 2.1 17.27 127.94 258 100 € 505 876 лв.
7 Апартамент № 21 109.8 2.3 18.16 130.26 264 800 € 519 008 лв.
7 Апартамент № 22 132.3 2 21.23 155.53 321 000 € 629 160 лв.
8
+ 29,58
Апартамент № 23 108.57 1.7 17.25 127.52 261 200 € 511 952 лв.
8 Апартамент № 24 109.8 1.9 18.14 129.84 273 900 € 536 844 лв.
8 Апартамент № 25 132.3 1.9 21.22 155.42 330 300 € 647 388 лв.
9 +32,60 Апартамент № 27 82.4 2 13.64 98.04 241 600 € 473 536 лв.
11 +35,64 Апартамент № 31 153.2 3.8 23.88 180.88 643 500 € 1 261 260 лв.
Ниво –1
Ниво Съдържание F1 ЗП кв.м. ид. ч. от общ. ч. на сградата F3
кв.м.
ОБЩО
кв.м.
Цена € Цена лв.
-1 Гараж № 2 16.4 1.668 20.63 37.03 41 700 € 81 732 лв.
-1 Гараж № 3 17.5 1.779 22 39.5 44 500 € 87 220 лв.
-1 Гараж № 4 18.3 1.861 23.02 41.32 46 600 € 91 336 лв.
-1 Гараж № 5 16.5 1.678 20.75 37.25 44 200 € 86 632 лв.
-1 Гараж № 6 16.3 1.657 20.49 36.79 43 800 € 85 848 лв.
-1 Гараж № 7 16.1 1.637 20.25 36.35 45 400 € 88 984 лв.
-1 Гараж № 11 и 12 (двоен) 40 4.067 50.06 90.06 101 700 € 199 332 лв.
-1 Гараж № 13 и 14 (двоен) 37.6 3.824 49.3 86.90 95 600 € 187 376 лв.
-1 Гараж № 15 18.4 1.87 23.13 41.53 51 200 € 100 352 лв.
-1 Гараж № 16 29.5 2.998 37.08 66.58 79 900 € 156 604 лв.
-1 Гараж за мотори (17) 14.3 1.453 17.97 32.27 35 300 € 69 188 лв.
-1 Гараж за мотори (18) 14 1.422 17.59 31.59 34 800 € 68 208 лв.
-1 Гараж за мотори (19) 15.1 1.534 18.97 34.07 37 200 € 72 912 лв.
-1 Гараж № 20 16.6 1.688 20.88 37.48 38 100 € 74 676 лв.
-1 Гараж № 21 17.6 1.79 22.14 39.74 37 800 € 74 088 лв.
-1 Гараж № 22 15.5 1.576 19.49 34.99 32 900 € 64 484 лв.
-1 Гараж № 25 22.4 2.278 28.17 50.57 55 600 € 108 976 лв.
-1 Гараж № 26 20.2 2.054 25.4 45.6 50 200 € 98 392 лв.
Ниво –2
Ниво Съдържание F1 ЗП кв.м. ид. ч. от общ. ч. на сградата Ид.ч.  от общи ч.  кв.м.  ОБЩО
кв.м.
Цена € Цена лв.
-2 Гараж № 3 17.5 1.779 22 39.5 40 100 € 78 596 лв.
-2 Гараж № 4 18.3 1.861 23.02 41.32 42 000 € 82 320 лв.
-2 Гараж № 5 16.5 1.678 20.75 37.25 40 000 € 78 400 лв.
-2 Гараж № 6 16.3 1.657 20.49 36.79 39 600 € 77 616 лв.
-2 Гараж № 7 15.4 1.566 19.37 34.77 37 500 € 73 500 лв.
-2 Гараж (ПМ) № 8 16 1.627 20.12 36.12 38 900 € 76 244 лв.
-2 Гараж № 14 и 15 (двоен) 37.6 3.824 47.3 86.90 86 200 € 168 952 лв.
-2 Гараж № 16 18.4 1.871 23.14 41.54 43 900 € 86 044 лв.
-2 Гараж № 17 29.5 2.999 37.09 66.59 68 400 € 134 064 лв.
-2 Гараж за мотори (18) 14.3 1.454 17.98 32.28 29 500 € 57 820 лв.
-2 Гараж за мотори (19) 14 1.423 17.6 31.6 29 100 € 57 036 лв.
-2 Гараж за мотори (20) 15.1 1.535 18.98 34.08 31 200 € 61 152 лв.
-2 Гараж за мотори 21 16.6 1.688 20.88 37.48 31 900 € 62 524 лв.
-2 Гараж № 22 17.6 1.79 22.14 39.74 36 700 € 71 932 лв.
-2 Гараж № 23 15.5 1.576 19.49 34.99 32 800 € 64 288 лв.
-2 Гараж № 26 и 27 (двоен) 36.4 3.701 45.77 82.17 89 000 € 174 440 лв.
-2 Гараж № 28 22.4 2.278 28.17 50.57 50 100 € 98 196 лв.
-2 Гараж № 29 20.2 2.054 25.4 45.6 45 100 € 88 396 лв.

Симеоновско шосе 36Б

Етаж Вид и номер на имота Тип ЧЗП кв.м. Общо кв.м. Продажна цена € Продажна цена лв.
П Магазин1 120,60 139,02 99 100,00 € 194 236 лв.
П Офис1 68,60 79,08 83 300,00 € 163 268 лв.
Г11 19,80 22,82 12 600,00 € 24 696 лв.
       
         

Цар Симеон 202

Етаж Вид и номер на имота Тип ЧЗП кв.м. Общо кв.м. Продажна цена €
Продажна цена лв.
-2 Паркомясто 4     34,25 14 000,00 € 27 440 лв.
-2 Паркомясто 8     25,33 10 300,00 € 20 188 лв.
-2 Паркомясто 9     25,13 10 300,00 € 20 188 лв.
-2 Паркомясто 10   27,15 11 100,00 € 21 756 лв.
-2 Паркомясто 11     22,49 9 200,00 € 18 032 лв.