Цени

Проф. Кръстьо Мирски 3

ЦЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ ТИП 5
Ниво Кота ОБЕКТ F1 ЗП кв.м. Склад мазе кв.м Ид. ч. от об.ч. на сградата кв.м ОБЩО
кв.м.
Цена € Цена лева
1
+ 8,44
Апартамент № 1-2B 133.3 3.9 21.68 158.88 237,600 € 465,696 лв.
1 Апартамент № 3-2A 132.3 2.1 21.23 155.63 228,800 € 448,448 лв.
2
+ 11,46
Апартамент № 5-5A 360.4 6.2 46.92 413.52 615,200 € 1,205,792 лв.
3
+ 14,48
Апартамент № 8-5A 360.4 6.3 46.92 413.62 631,200 € 1,237,152 лв.
4
+ 17,50
Апартамент № 11-5A 360.4 5.9 46.92 413.22 650,500 € 1,274,980 лв.
5
+ 20,52
Апартамент № 14-5A 360.4 5.9 46.91 413.21 669,700 € 1,312,612 лв.
6
+ 23,54
Апартамент № 17-5A 360.4 5.8 46.89 413.09 692,300 € 1,356,908 лв.
7
+ 26,56
Апартамент № 20-5A 360.4 6.4 46.92 413.72 712,500 € 1,396,500 лв.
8
+ 29,58
Апартамент № 23-5A 360.4 5.5 46.88 412.78 740,100 € 1,450,596 лв.
9 +32,60 Апартамент № 27 82.4 2 13.64 98.04 237,100 € 464,716 лв.
11 +35,64 Апартамент № 31 153.2 3.8 23.88 180.88 585,000 € 1,146,600 лв.
ЦЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ ТИП 4
Ниво Кота ОБЕКТ F1 ЗП кв.м. Склад мазе кв.м Ид. ч. от об.ч. на сградата кв.м ОБЩО
кв.м.
Цена € Цена лева
1
+ 8,44
Апартамент № 1-2B 133.3 3.9 21.68 158.88 237,600 € 465,696 лв.
1 Апартамент № 3-2A 132.3 2.1 21.23 155.63 228,800 € 448,448 лв.
2
+ 11,46
Апартамент № 5-4B 163.1 1.9 25.93 190.93 284,700 € 558,012 лв.
2 Апартамент № 7-4A 187.6 4.3 30.73 222.63 330,500 € 647,780 лв.
3
+ 14,48
Апартамент № 8-4B 163.1 2.1 25.93 191.13 293,200 € 574,672 лв.
3 Апартамент № 9-4A 187.6 4.2 30.73 222.53 338,000 € 662,480 лв.
4
+ 17,50
Апартамент № 11-4B 163.1 2.1 25.93 191.13 307,700 € 603,092 лв.
4 Апартамент № 12-4A 187.6 3.8 30.73 222.13 342,800 € 671,888 лв.
5
+ 20,52
Апартамент № 14-4B 163.1 2 25.93 191.03 313,300 € 614,068 лв.
5 Апартамент № 16-4A 187.6 3.9 30.73 222.23 356,400 € 698,544 лв.
6
+ 23,54
Апартамент № 17-4B 163.1 1.9 25.93 190.93 329,300 € 645,428 лв.
6 Апартамент № 19-4A 187.6 3.9 30.73 222.23 363,000 € 711,480 лв.
7
+ 26,56
Апартамент № 20-2B 163.1 2.1 25.93 191.13 332,100 € 650,916 лв.
7 Апартамент № 22-4A 187.6 4.3 30.73 222.63 380,400 € 745,584 лв.
8
+ 29,58
Апартамент № 23-4B 163.09 1.7 25.9 190.69 347,100 € 680,316 лв.
8 Апартамент № 25-4A 187.5 3.8 29.89 221.19 393,000 € 770,280 лв.
9 +32,60 Апартамент № 27 82.4 2 13.64 98.04 237,100 € 464,716 лв.
11 +35,64 Апартамент № 31 153.2 3.8 23.88 180.88 585,000 € 1,146,600 лв.
ЦЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ ТИП 3
Ниво Кота ОБЕКТ F1 ЗП кв.м. Склад мазе кв.м Ид. ч. от об.ч. на сградата кв.м ОБЩО
кв.м.
Цена € Цена лева
1
+ 8,44
Апартамент № 1-2B 133.3 3.9 21.68 158.88 237,600 € 465,696 лв.
1 Апартамент № 3-2A 132.3 2.1 21.23 155.63 228,800 € 448,448 лв.
2
+ 11,46
Апартамент № 5-3B 218.37 3.9 35.41 257.68 386,100 € 756,756 лв.
2 Апартамент № 7-3A 132.3 2.3 21.24 155.84 229,100 € 449,036 лв.
3
+ 14,48
Апартамент № 8-3B 218.37 4.2 35.43 258 399,200 € 782,432 лв.
3 Апартамент № 09-3A 132.3 2.1 21.23 155.63 232,000 € 454,720 лв.
4
+ 17,50
Апартамент № 11-3B 218.37 3.8 35.41 257.58 413,000 € 809,480 лв.
4 Апартамент № 12-3A 132.3 2.1 21.22 155.62 237,500 € 465,500 лв.
5
+ 20,52
Апартамент № 14-3B 218.37 3.9 35.42 257.69 425,800 € 834,568 лв.
5 Апартамент № 16-3A 132.3 2 21.22 155.52 243,900 € 478,044 лв.
6
+ 23,54
Апартамент № 17-3B 218.37 3.9 35.4 257.67 442,100 € 866,516 лв.
6 Апартамент № 19-3A 132.3 1.9 21.22 155.42 250,200 € 490,392 лв.
7
+ 26,56
Апартамент № 20-3B 218.37 4.3 35.43 258.1 455,400 € 892,584 лв.
7 Апартамент № 22-3A 132.3 2.1 21.23 155.63 257,100 € 503,916 лв.
8
+ 29,58
Апартамент № 23-3B 218.37 3.6 35.39 257.36 470,300 € 921,788 лв.
8 Апартамент № 25-3A 132.3 1.9 21.22 155.42 269,800 € 528,808 лв.
9 +32,60 Апартамент № 27 82.4 2 13.64 98.04 237,100 € 464,716 лв.
11 +35,64 Апартамент № 31 153.2 3.8 23.88 180.88 585,000 € 1,146,600 лв.
ЦЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ ТИП 2
Ниво Кота ОБЕКТ F1 ЗП кв.м. Склад мазе кв.м Ид. ч. от об.ч. на сградата кв.м ОБЩО
кв.м.
Цена € Цена лева
1
+ 8,44
Апартамент № 1-2B 133.3 3.9 21.68 158.88 237,600 € 465,696 лв.
1 Апартамент № 3-2A 132.3 2.1 21.23 155.63 228,800 € 448,448 лв.
2
+ 11,46
Апартамент № 5-2B 108.57 1.9 17.26 127.73 189,600 € 371,616 лв.
2 Апартамент № 6-2A 242.1 4.3 39.39 285.79 425,600 € 834,176 лв.
3
+ 14,48
Апартамент № 8-2B 108.57 2.1 17.27 127.94 193,400 € 379,064 лв.
3 Апартамент № 9-2A 242.1 4.2 39.39 285.69 437,800 € 858,088 лв.
4
+ 17,50
Апартамент № 11-2B 108.57 2.1 17.27 127.94 198,800 € 389,648 лв.
4 Апартамент № 12-2A 242.1 3.8 39.36 285.26 451,700 € 885,332 лв.
5
+ 20,52
Апартамент № 14-2B 108.57 2 17.27 127.84 204,000 € 399,840 лв.
5 Апартамент № 15-2A 242.1 3.9 39.37 285.37 465,700 € 912,772 лв.
6
+ 23,54
Апартамент № 17-2B 108.57 1.9 17.26 127.73 209,200 € 410,032 лв.
6 Апартамент № 18-2A 242.1 3.9 39.36 285.36 483,100 € 946,876 лв.
7
+ 26,56
Апартамент № 20-2B 108.57 2.1 17.27 127.94 214,900 € 421,204 лв.
7 Апартамент № 21-2A 242.1 4.3 39.39 285.79 497,600 € 975,296 лв.
8
+ 29,58
Апартамент № 23-2B 108.57 1.7 17.25 127.52 224,900 € 440,804 лв.
8 Апартамент № 24-2A 242.1 3.8 39.36 285.26 515,200 € 1,009,792 лв.
9 +32,60 Апартамент № 27 82.4 2 13.64 98.04 237,100 € 464,716 лв.
11 +35,64 Апартамент № 31 153.2 3.8 23.88 180.88 585,000 € 1,146,600 лв.
ЦЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ ТИП 1
Ниво Кота ОБЕКТ F1 ЗП кв.м. Склад мазе кв.м Ид.ч. от об.ч. на сградата кв.м ОБЩО
кв.м.
Цена € Цена лева
1
+ 8,44
Апартамент № 1 79.5 2 13.17 94.67 140,500 € 275,380 лв.
1 Апартамент № 3 132.3 2.1 21.23 155.63 228,800 € 448,448 лв.
1 Ателие № 4 53.8 1.9 8.51 64.21 97,100 € 190,316 лв.
2
+ 11,46
Апартамент № 5 108.57 1.9 17.26 127.73 189,600 € 371,616 лв.
2 Апартамент № 6 109.8 2 18.15 129.95 196,500 € 385,140 лв.
2 Апартамент № 7 132.3 2.3 21.24 155.84 229,100 € 449,036 лв.
3
+ 14,48
Апартамент № 8 108.57 2.1 17.27 127.94 193,400 € 379,064 лв.
3 Апартамент № 9 109.8 2.1 18.16 130.06 205,800 € 403,368 лв.
3 Апартамент № 10 132.3 2.1 21.23 155.63 232,000 € 454,720 лв.
4
+ 17,50
Апартамент № 11 108.57 2.1 17.27 127.94 198,800 € 389,648 лв.
4 Апартамент № 12 109.8 1.9 18.14 129.84 214,500 € 420,420 лв.
4 Апартамент № 13 132.3 1.9 21.22 155.42 237,200 € 464,912 лв.
5
+ 20,52
Апартамент № 14 108.57 2 17.27 127.84 204,000 € 399,840 лв.
5 Апартамент № 15 109.8 1.9 18.15 129.85 221,800 € 434,728 лв.
5 Апартамент № 16 132.3 2 21.22 155.52 243,900 € 478,044 лв.
6
+ 23,54
Апартамент № 17 108.57 1.9 17.26 127.73 209,200 € 410,032 лв.
6 Апартамент № 18 109.8 1.9 18.14 129.84 232,700 € 456,092 лв.
6 Апартамент № 19 132.3 2 21.22 155.52 250,400 € 490,784 лв.
7
+ 26,56
Апартамент № 20 108.57 2.1 17.27 127.94 214,900 € 421,204 лв.
7 Апартамент № 21 109.8 2.3 18.16 130.26 240,700 € 471,772 лв.
7 Апартамент № 22 132.3 2 21.23 155.53 256,900 € 503,524 лв.
8
+ 29,58
Апартамент № 23 108.57 1.7 17.25 127.52 224,900 € 440,804 лв.
8 Апартамент № 24 109.8 1.9 18.14 129.84 245,400 € 480,984 лв.
8 Апартамент № 25 132.3 1.9 21.22 155.42 269,800 € 528,808 лв.
9 +32,60 Апартамент № 27 82.4 2 13.64 98.04 237,100 € 464,716 лв.
11 +35,64 Апартамент № 31 153.2 3.8 23.88 180.88 585,000 € 1,146,600 лв.
Ниво –1
Ниво Съдържание F1 ЗП кв.м. ид. ч. от общ. ч. на сградата F3
кв.м.
ОБЩО
кв.м.
Цена € Цена лв.
-1 Гараж № 2 16.4 1.668 20.63 37.03 37,900€ 74,284 лв.
-1 Гараж № 3 17.5 1.779 22 39.5 40,400€ 79,184 лв.
-1 Гараж № 4 18.3 1.861 23.02 41.32 42,300€ 82,908 лв.
-1 Гараж № 5 16.5 1.678 20.75 37.25 40,200€ 78,792 лв.
-1 Гараж № 6 16.3 1.657 20.49 36.79 39,800€ 78,008 лв.
-1 Гараж № 7 16.1 1.637 20.25 36.35 41,200€ 80,752 лв.
-1 Гараж № 11 и 12 40 4.067 50.06 90.06 90,060€ 144,096 лв.
-1 Гараж № 13 и 14 37.6 3.824 49.3 86.90 86,900€ 139,040 лв.
-1 Гараж № 15 18.4 1.87 23.13 41.53 46,500€ 91,140 лв.
-1 Гараж № 16 29.5 2.998 37.08 66.58 72,600€ 142,296 лв.
-1 Гараж за мотори (17) 14.3 1.453 17.97 32.27 32,100€ 62,916 лв.
-1 Гараж за мотори (18) 14 1.422 17.59 31.59 31,700€ 62,132 лв.
-1 Гараж за мотори (19) 15.1 1.534 18.97 34.07 33,800€ 66,248 лв.
-1 Гараж № 20 16.6 1.688 20.88 37.48 34,600€ 67,816 лв.
-1 Гараж № 21 17.6 1.79 22.14 39.74 34,400€ 67,424 лв.
-1 Гараж № 22 15.5 1.576 19.49 34.99 29,900€ 58,604 лв.
-1 Гараж № 25 22.4 2.278 28.17 50.57 50,600€ 99,176 лв.
-1 Гараж № 26 20.2 2.054 25.4 45.6 45,600€ 89,376 лв.
Ниво –2
Ниво Съдържание F1 ЗП кв.м. ид. ч. от общ. ч. на сградата Ид.ч.  от общи ч.  кв.м.  ОБЩО
кв.м.
Цена € Цена лв.
-2 Гараж № 3 17.5 1.779 22 39.5 36,500€ 71,540 лв.
-2 Гараж № 4 18.3 1.861 23.02 41.32 38,200€ 74,872 лв.
-2 Гараж № 5 16.5 1.678 20.75 37.25 36,400€ 71,344 лв.
-2 Гараж № 6 16.3 1.657 20.49 36.79 36,000€ 70,560 лв.
-2 Гараж № 7 15.4 1.566 19.37 34.77 34,100€ 66,836 лв.
-2 Гараж (ПМ) № 8 16 1.627 20.12 36.12 35,400€ 69,384 лв.
-2 Гараж № 14 и 15 37.6 3.824 47.3 86.90 78,210€ 125,136 лв.
-2 Гараж № 16 18.4 1.871 23.14 41.54 39,900€ 78,204 лв.
-2 Гараж № 17 29.5 2.999 37.09 66.59 62,200€ 121,912 лв.
-2 Гараж за мотори (18) 14.3 1.454 17.98 32.28 26,800€ 52,528 лв.
-2 Гараж за мотори (19) 14 1.423 17.6 31.6 26,500€ 51,940 лв.
-2 Гараж за мотори (20) 15.1 1.535 18.98 34.08 28,400€ 55,664 лв.
-2 Гараж за мотори 21 16.6 1.688 20.88 37.48 29,000€ 56,840 лв.
-2 Гараж № 22 17.6 1.79 22.14 39.74 33,400€ 65,464 лв.
-2 Гараж № 23 15.5 1.576 19.49 34.99 29,800€ 58,408 лв.
-2 Гараж № 26 и 27 36.4 3.701 45.77 82.17 80,900€ 158,564 лв.
-2 Гараж № 28 22.4 2.278 28.17 50.57 45,500€ 89,180 лв.
-2 Гараж № 29 20.2 2.054 25.4 45.6 41,000€ 80,360 лв.

Симеоновско шосе 36Б

Етаж Вид и номер на имота Тип ЧЗП кв.м. Общо кв.м. Продажна цена € Продажна цена лв.
П Магазин1 120,60 139,02 99 100,00 € 194 236 лв.
П Офис1 68,60 79,08 83 300,00 € 163 268 лв.
Г11 19,80 22,82 12 600,00 € 24 696 лв.
       
         

Цар Симеон 202

Етаж Вид и номер на имота Тип ЧЗП кв.м. Общо кв.м. Продажна цена €
Продажна цена лв.
-2 Паркомясто 4     34,25 14 000,00 € 27 440 лв.
-2 Паркомясто 8     25,33 10 300,00 € 20 188 лв.
-2 Паркомясто 9     25,13 10 300,00 € 20 188 лв.
-2 Паркомясто 10   27,15 11 100,00 € 21 756 лв.
-2 Паркомясто 11     22,49 9 200,00 € 18 032 лв.