Цени

Проф. Кръстьо Мирски 3

ЦЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ ТИП 5
Ниво Кота ОБЕКТ F1 ЗП кв.м. Склад мазе кв.м Ид. ч. от об.ч. на сградата кв.м ОБЩО
кв.м.
Цена с ДДС € Цена с ДДС лева
2
+ 11,46
Апартамент № 5-5A 360.4 6.2 46.92 413.52 865 560 € 1 696 498 лв.
3
+ 14,48
Апартамент № 8-5A 360.4 6.3 46.92 413.62 884 040 € 1 732 718 лв.
4
+ 17,50
Апартамент № 11-5A 360.4 5.9 46.92 413.22 924 480 € 1 811 981 лв.
6
+ 23,54
Апартамент № 17-5A 360.4 5.8 46.89 413.09 1 007 280 € 1 974 269 лв.
7
+ 26,56
Апартамент № 20-5A 360.4 6.4 46.92 413.72 1 035 720 € 2 030 011 лв.
8
+ 29,58
Апартамент № 23-5A 360.4 5.5 46.88 412.78 1 062 120 € 2 081 755 лв.
9 +32,60 Апартамент № 27 82.4 2 13.64 98.04 296 520 € 581 179 лв.
11 +35,64 Апартамент № 31 153.2 3.8 23.88 180.88 789 720 € 1 547 851 лв.
ЦЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ ТИП 4
Ниво Кота ОБЕКТ F1 ЗП кв.м. Склад мазе кв.м Ид. ч. от об.ч. на сградата кв.м ОБЩО
кв.м.
Цена с ДДС € Цена с ДДС лева
2
+ 11,46
Апартамент № 5-4B 163.1 1.9 25.93 190.93 396 360 € 776 866 лв.
2 Апартамент № 7-4A 187.6 4.3 30.73 222.63 469 200 € 919 632 лв.
3
+ 14,48
Апартамент № 8-4B 163.1 2.1 25.93 191.13 406 080 € 795 917 лв.
3 Апартамент № 9-4A 187.6 4.2 30.73 222.53

477 960 €

936 802 лв.
4
+ 17,50
Апартамент № 11-4B 163.1 2.1 25.93 191.13 425 280 €

833 549 лв.

4 Апартамент № 12-4A 187.6 3.8 30.73 222.13 499 200 € 978 432 лв.
6
+ 23,54
Апартамент № 17-4B 163.1 1.9 25.93 190.93 460 800 € 903 168 лв.
6 Апартамент № 19-4A 187.6 3.9 30.73 222.23 543 960 € 1 066 162 лв.
7
+ 26,56
Апартамент № 20-4B 163.1 2.1 25.93 191.13 473 400 € 927 864 лв.
7 Апартамент № 22-4A 187.6 4.3 30.73 222.63 562 200 € 1 101 912 лв.
8
+ 29,58
Апартамент № 23-4B 163.09 1.7 25.9 190.69 486 960 € 954 442 лв.
8 Апартамент № 25-4A 187.5 3.8 29.89 221.19 575 160 € 1 127 314 лв.
9 +32,60 Апартамент № 27 82.4 2 13.64 98.04 296 520 € 581 179 лв.
11 +35,64 Апартамент № 31 153.2 3.8 23.88 180.88 789 720 € 1 547 851 лв.
ЦЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ ТИП 3
Ниво Кота ОБЕКТ F1 ЗП кв.м. Склад мазе кв.м Ид. ч. от об.ч. на сградата кв.м ОБЩО
кв.м.
Цена с ДДС € Цена с ДДС лева
2
+ 11,46
Апартамент № 5-3B 218.37 3.9 35.41 257.68 537 100 € 1 052 716 лв.
2 Апартамент № 7-3A 132.3 2.3 21.24 155.84 328 400 € 643 664 лв.
3
+ 14,48
Апартамент № 8-3B 218.37 4.2 35.43 258 548 800 € 1 075 648 лв.
3 Апартамент № 09-3A 132.3 2.1 21.23 155.63 335 300 € 657 188 лв.
4
+ 17,50
Апартамент № 11-3B 218.37 3.8 35.41 257.58 575 000 € 1 127 000 лв.
4 Апартамент № 12-3A 132.3 2.1 21.22 155.62 349 500 € 685 020 лв.
5
+ 20,52
Апартамент № 14-3B 218.37 3.9 35.42 257.69 594 300 € 1 164 828 лв.
6
+ 23,54
Апартамент № 17-3B 218.37 3.9 35.4 257.67 625 600 € 1 226 176 лв.
6 Апартамент № 19-3A 132.3 1.9 21.22 155.42 379 200 € 743 232 лв.
7
+ 26,56
Апартамент № 20-3B 218.37 4.3 35.43 258.1 641 700 € 1 257 732 лв.
7 Апартамент № 22-3A 132.3 2.1 21.23 155.63 394 000 € 772 240 лв.
8
+ 29,58
Апартамент № 23-3B 218.37 3.6 35.39 257.36 656 700 € 1 287 132 лв.
8 Апартамент № 25-3A 132.3 1.9 21.22 155.42 405 400 € 794 584 лв.
9 +32,60 Апартамент № 27 82.4 2 13.64 98.04 296 500 € 581 140 лв.
11 +35,64 Апартамент № 31 153.2 3.8 23.88 180.88 789 720 € 1 547 851 лв.
ЦЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ ТИП 2
Ниво Кота ОБЕКТ F1 ЗП кв.м. Склад мазе кв.м Ид. ч. от об.ч. на сградата кв.м ОБЩО
кв.м.
Цена с ДДС € Цена с ДДС лева
2
+ 11,46
Апартамент № 5-2B 108.57 1.9 17.26 127.73 263 100 € 515 676 лв.
2 Апартамент № 6-2A 242.1 4.3 39.39 285.79 600 200 € 1 176 392 лв.
3
+ 14,48
Апартамент № 8-2B 108.57 2.1 17.27 127.94 268 400 € 526 064 лв.
3 Апартамент № 9-2A 242.1 4.2 39.39 285.69 617 900 € 1 211 084 лв.
4
+ 17,50
Апартамент № 11-2B 108.57 2.1 17.27 127.94 282 900 € 554 484 лв.
4 Апартамент № 12-2A 242.1 3.8 39.36 285.26 641 500 € 1 257 340 лв.
6
+ 23,54
Апартамент № 17-2B 108.57 1.9 17.26 127.73 306 600 € 600 936 лв.
6 Апартамент № 18-2A 242.1 3.9 39.36 285.36 698 200 € 1 368 472 лв.
7
+ 26,56
Апартамент № 20-2B 108.57 2.1 17.27 127.94 316 800 € 620 928 лв.
7 Апартамент № 21-2A 242.1 4.3 39.39 285.79 718 900 € 1 409 044 лв.
8
+ 29,58
Апартамент № 23-2B 108.57 1.7 17.25 127.52 320 700 € 628 572 лв.
8 Апартамент № 24-2A 242.1 3.8 39.36 285.26 741 600 € 1 453 536 лв.
9 +32,60 Апартамент № 27 82.4 2 13.64 98.04 296 500 € 581 140 лв.
11 +35,64 Апартамент № 31 153.2 3.8 23.88 180.88 789 720 € 1 547 851 лв.
ЦЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ ТИП 1
Ниво Кота ОБЕКТ F1 ЗП кв.м. Склад мазе кв.м Ид.ч. от об.ч. на сградата кв.м ОБЩО
кв.м.
Цена с ДДС € Цена с ДДС лева
1 Апартамент № 3 132.3 2.1 21.23 155.63 320 600 € 628 376 лв.
1 Ателие № 4 53.8 1.9 8.51 64.21 132 300 € 259 308 лв.
2
+ 11,46
Апартамент № 5 108.57 1.9 17.26 127.73 263 100 € 515 676 лв.
2 Апартамент № 6 109.8 2 18.15 129.95 272 600 € 534 296 лв.
2 Апартамент № 7 132.3 2.3 21.24 155.84 329 900 € 646 604 лв.
3
+ 14,48
Апартамент № 8 108.57 2.1 17.27 127.94 268 400 € 526 064 лв.
3 Апартамент № 9 109.8 2.1 18.16 130.06 280 200 € 549 192 лв.
3 Апартамент № 10 132.3 2.1 21.23 155.63 335 500 € 657 580 лв.
4
+ 17,50
Апартамент № 11 108.57 2.1 17.27 127.94 282 900 € 554 484 лв.
4 Апартамент № 12 109.8 1.9 18.14 129.84 292 000 € 572 320 лв.
4 Апартамент № 13 132.3 1.9 21.22 155.42 349 600 € 685 216 лв.
5
+ 20,52
Апартамент № 14 108.57 2 17.27 127.84 292 400 € 573 104 лв.
5 Апартамент № 15 109.8 1.9 18.15 129.85 301 900 € 591 724 лв.
6
+ 23,54
Апартамент № 17 108.57 1.9 17.26 127.73 306 600 € 600 936 лв.
6 Апартамент № 18 109.8 1.9 18.14 129.84 319 000 € 625 240 лв.
6 Апартамент № 19 132.3 2 21.22 155.52 379 200 € 743 232 лв.
7
+ 26,56
Апартамент № 20 108.57 2.1 17.27 127.94 316 800 € 620 928 лв.
7 Апартамент № 21 109.8 2.3 18.16 130.26 325 000 € 637 000 лв.
7 Апартамент № 22 132.3 2 21.23 155.53 393 900 € 772 044 лв.
8
+ 29,58
Апартамент № 23 108.57 1.7 17.25 127.52 320 500 € 628 180 лв.
8 Апартамент № 24 109.8 1.9 18.14 129.84 336 200 € 658 952 лв.
8 Апартамент № 25 132.3 1.9 21.22 155.42 405 400 € 794 584 лв.
9 +32,60 Апартамент № 27 82.4 2 13.64 98.04 296 500 € 581 140 лв.
11 +35,64 Апартамент № 31 153.2 3.8 23.88 180.88 789 720 € 1 547 851 лв.
Ниво –1
Ниво Съдържание F1 ЗП кв.м. ид. ч. от общ. ч. на сградата F3
кв.м.
ОБЩО
кв.м.
Цена с ДДС € Цена с ДДС лв.
-1 Гараж № 3 17.5 1.779 22 39.5 54 600 € 107 016 лв.
-1 Гараж № 4 18.3 1.861 23.02 41.32 57 100 € 111 916 лв.
-1 Гараж № 5 16.5 1.678 20.75 37.25 54 200 € 106 232 лв.
-1 Гараж № 6 16.3 1.657 20.49 36.79 53 700 € 105 252 лв.
-1 Гараж № 7 16.1 1.637 20.25 36.35 55 700 € 109 172 лв.
-1 Гараж № 11 и 12 (двоен) 40 4.067 50.06 90.06 124 800 € 244 608 лв.
-1 Гараж № 13 и 14 (двоен) 37.6 3.824 49.3 86.90 117 300 € 229 908 лв.
-1 Гараж № 15 18.4 1.87 23.13 41.53 62 800 € 123 088 лв.
-1 Гараж № 16 29.5 2.998 37.08 66.58 98 000 € 192 080 лв.
-1 Гараж 17 (за мотори) 14.3 1.453 17.97 32.27 43 300 € 84 868 лв.
-1 Гараж 18 (за мотори) 14 1.422 17.59 31.59 42 700 € 83 692 лв.
-1 Гараж 19 (за мотори) 15.1 1.534 18.97 34.07 45 600 € 89 376 лв.
-1 Гараж № 20 16.6 1.688 20.88 37.48 46 800 € 91 728 лв.
-1 Гараж № 21 17.6 1.79 22.14 39.74 46 400 € 90 944 лв.
-1 Гараж № 22 15.5 1.576 19.49 34.99 40 300 € 78 988 лв.
-1 Гараж № 25 22.4 2.278 28.17 50.57 68 300 € 133 868 лв.
-1 Гараж № 26 20.2 2.054 25.4 45.6 61 600 € 120 736 лв.
Ниво –2
Ниво Съдържание F1 ЗП кв.м. ид. ч. от общ. ч. на сградата Ид.ч.  от общи ч.  кв.м.  ОБЩО
кв.м.
Цена с ДДС € Цена с ДДС лв.
-2 Гараж № 4 18.3 1.861 23.02 41.32 51 500 € 100 940 лв.
-2 Гараж № 5 16.5 1.678 20.75 37.25 49 100 € 96 236 лв.
-2 Гараж № 6 16.3 1.657 20.49 36.79 48 600 € 95 256 лв.
-2 Гараж № 7 15.4 1.566 19.37 34.77 46 000 € 90 160 лв.
-2 Гараж (ПМ) № 8 16 1.627 20.12 36.12 47 800 € 93 688 лв.
-2 Гараж № 14 и 15 (двоен) 37.6 3.824 47.3 86.90 105 800 € 207 368 лв.
-2 Гараж № 16 18.4 1.871 23.14 41.54 53 800 € 105 448 лв.
-2 Гараж № 17 29.5 2.999 37.09 66.59 84 000 € 164 640 лв.
-2 Гараж 18 (за мотори) 14.3 1.454 17.98 32.28 36 200 € 70 952 лв.
-2 Гараж 19 (за мотори) 14 1.423 17.6 31.6 35 700 € 69 972 лв.
-2 Гараж 20 (за мотори) 15.1 1.535 18.98 34.08 38 300 € 75 068 лв.
-2 Гараж 21 (за мотори) 16.6 1.688 20.88 37.48 39 200 € 76 832 лв.
-2 Гараж № 22 17.6 1.79 22.14 39.74 45 100 € 88 396 лв.
-2 Гараж № 23 15.5 1.576 19.49 34.99 40 300 € 78 988 лв.
-2 Гараж № 26 и 27 (двоен) 36.4 3.701 45.77 82.17 109 300 € 214 228 лв.
-2 Гараж № 28 22.4 2.278 28.17 50.57 61 400 € 120 344 лв.
-2 Гараж № 29 20.2 2.054 25.4 45.6 55 400 € 108 584 лв.

Симеоновско шосе 36Б

Етаж Вид и номер на имота Тип ЧЗП кв.м. Общо кв.м. Продажна цена € Продажна цена лв.
П Магазин1 120,60 139,02 99 100,00 € 194 236 лв.
П Офис1 68,60 79,08 83 300,00 € 163 268 лв.
Г11 19,80 22,82 12 600,00 € 24 696 лв.
       
         

Цар Симеон 202

Етаж Вид и номер на имота Тип ЧЗП кв.м. Общо кв.м. Продажна цена €
Продажна цена лв.
-2 Паркомясто 10   27,15 11 100,00 € 21 756 лв.
-2 Паркомясто 11     22,49 9 200,00 € 18 032 лв.