Симеоновско шосе 36Б

На партерния етаж на жилищната сграда на бул. „Симеоновско шосе“ 36Б в град София ще откриете пет гаража, както и голям офис с две заседателни зали и помещение за магазин със складово помещение, което се намира на ниво -1.